1. Hlavní stránka
 2. Průmyslová automatizace
 3. Co je šroubový spoj?

Co je šroubový spoj?

|
Průmyslová automatizace
šrouby, matice a jiný spojovací materiál

Šroubový spoj je nejrozšířenější konstrukční prvek, obvykle tvořený šroubem (svorníkem), maticí a jednou či dvěma podložkami, a dále spojovanými součástmi. Šroubový spoj se nejčastěji používá pro přímé spojení dvou nebo více částí k sobě.

Základní rozdělení šroubových spojů

 • Maticové šroubové spoje; průchozí. Spojované díly se utažením matice stáhnou mezi hlavu šroubu a matici. Z důvodů vylepšení mechanických vlastností spoje se pod matici v některých případech přidává podložka.
 • Zavrtané nebo zašroubované spoje; konstrukční díl se sešroubuje s jinou součástí, ve které je vytvořený vnější/vnitřní závit
 • Závrtný šroubový spoj; hlavu šroubu nahrazuje matice. Šroub neboli svorník se zašroubuje do spodní části až po konec výběhu. Horní součást se na něj nasadí a dotáhne pomocí matice.
šroubový spoj maticový
šroubový spoj
šroubový spoj

Existuje nepřeberné množství variant šroubových spojů. Správný výběr typu šroubového spoje závisí na požadavcích kladených na spoj, na spojovaných částech a dalších kritériích.

➜ Pro průmyslovou montáž nabízíme služby spojené s problematikou dotahování spojů (poradenství, dodávky montážního nářadí a řídicích jednotek).

Čím se dá pojistit šroubové spojení?

Závity u spojovacích šroubů jsou za běžných okolností samosvorné. Pokud jsou však spoje zatěžovány chvěním, vibracemi atp., je možné je proti uvolnění pojistit.

Mezi nejčastější způsoby pojištění šroubového spoje patří:

 • Korunové matice se závlačkou
 • Samojistné matice s plastovými kroužky
 • Naříznuté matice
 • Pružná podložka „pérovka“ pod matici
 • Lepení spoje
 • Závlačky, kolíky, drátové pojistky
 • Šrouby potažené plastem
 • Použitím lícovaného šroubu
 • Použitím předepjatého spoje

Předepjatý šroubový spoj

K pojišťování šroubových spojů zejména v průmyslové montáži se často využívá tzv. předepjatý spoj nebo spoj s předpětím. Kontrolovaným utažením se v dříku šroubu vytvoří předpínací síla, která šroubový spoj zajistí. Tento způsob zajištění spoje je vhodný zejména tehdy, když se použijí dlouhé šrouby nebo pružné šrouby.

Montáž šroubových spojů

V malém množství se šrouby nejčastěji utahují pomocí ručních šroubováků. V případě sériového utahování je vhodné použít utahovací stroje poháněné jiným způsobem než mechanickou silou, nejčastěji pneumatické nebo elektrické šroubováky.

Pokud je potřeba navíc řešit další parametry spoje, například úhel dotažení, nebo archivovat výsledky, je třeba sáhnout po sofistikovaných montážních šroubovácích se řízením utahovacího procesu včetně záznamu o průběhu utahovacích cyklů.

NABÍZÍME: Pro průmyslové dotahování spojů v montáži poskytujeme poradenství, dodávky samostatných šroubováků i celých utahovacích sestav, programování řídicích jednotek včetně zaškolení personálu.

Více informací: Dotahování a průmyslová automatizace

Nebo nás kontaktujte: e-mailem na alfavaria@alfavaria.cz, telefonicky +420 485 100 303 (po-pá 7-17 h)

Související články

Utahovací moduly MCA

Utahovací moduly MCA jsou vhodné pro velké série stejných šroubů.   Plug & Play řešení…
opravy-naradi-techniky-delta-regis

Servis nářadí Delta Regis

Ve vlastním opravárenském středisku v Liberci zajišťujeme opravy průmyslového nářadí značek Delta Regis. Opravujeme: elektrické šroubováky…

Utahovací moduly MCA

Utahovací moduly MCA jsou vhodné pro velké série stejných šroubů.   Plug & Play řešení…
Menu